توقعات اصلی مشتریان

توقعات اصلی مشتریان

مقاله توقعات اصلی مشتریان بخشی از سخنرانی آقای اریک ورمیولن در همایش استراتژی‌های بازاریابی اینترنتی است. ایشان در سخنرانی خود که موضوعش روانشناسی خرید بود به هفت نکته اشاره کردند که درواقع اصلی‌ترین توقعات مشتریان هستند. اگر بتوانیم این هفت مورد را به‌خوبی انجام دهیم معمولا مشتریان ما رضایت زیادی خواهند داشت. همیشه در دسترس …

توقعات اصلی مشتریان ادامه »