موفقیت

موفقیت چیست

موفقیت چیست موفقیت از آن دسته کلماتی است که هر کس تعریف خاص خودش را از آن دارد. یکی موفقیت را در پول و ثروت می بیند و دیگری در شهرت، یکی در رشد فردی می‌بیند و کسی هم در رضایت از زندگی، یک نفر هم در ترک تنبلی می‌بیند و دیگری در داشتن حال …

موفقیت چیست ادامه »