راهنمای داشبورد مدیریت کاربران

پنل داشبورد مدیریت کاربران بعد از ورود به سایت قابل مشاهده است. در این پنل شما اطلاعات اولیه کاربری خود را در بالای صفحه مشاهده میکنید. این اطلاعات شامل نام نمایشی شما در صفحه کاربری، ایمیل و بیوگرافی شما میباشد سمت راست داشبورد پنل مدیریت قابل مشاهده است. در این پنل دکمه های داشبورد، جدید، …

راهنمای داشبورد مدیریت کاربران ادامه »