تقویت عضلات کف لگن

دوره تقویت عضلات کف لگن

دوره تقویت عضلات کف لگن آگاهی به بهداشت جسمی و روانی زنان، اولین و مهمترین گام برای رسیدن به جامعه ای سالم است. (تقویت عضلات کف لگن) تغییرات فیزیولوژی و آناتومیکی و روانی که بانوان در طی دوران بلوغ تا بعد از یائسگی، پشت سر می گذارند، آنها را آسیب پذیر می کند. حضور بانوان …

دوره تقویت عضلات کف لگن ادامه »