رستوران کریم خان شاندیز

    09151116344


Facebook-f


Twitter


Instagram


Telegram

رستوران کریم خان شاندیز

رستوران کریم خان شاندیز

رستوران کریم خان شاندیز با 20 سال سابقه کاری
هر یک پرس چلو گوشت یک سیخ جوجه رایگان

به همراه ماست سالاد و نوشابه با سرویس کامل
مدیریت رستوران کریم خان شاندیز آماده همکاری در بخش راه اندازی تهیه نیرو و آشپز ماهر در سراسر کشور می باشد.
رستوران کریم خان شاندیز
مجید کریمی
مدیریت رستوران کریم خان

    09151116344


Facebook-f


Twitter


Instagram


Telegram

Design By Optnod.com

رستوران کریم خان شاندیز

با 20 سال سابقه کاری
هر یک پرس چلو گوشت یک سیخ جوجه رایگان
به همراه ماست سالاد و نوشابه با سرویس کامل
مدیریت رستوران کریم خان شاندیز آماده همکاری در بخش راه اندازی تهیه نیرو و آشپز ماهر در سراسر کشور می باشد.

رستوران کریم خان با 20 سال سابقه کاری

هر یک پرس چلو گوشت یک سیخ جوجه رایگان
به همراه ماست سالاد و نوشابه با سرویس کامل

مدیریت رستوران کریم خان شاندیز آماده همکاری در بخش راه اندازی تهیه نیرو و آشپز ماهر در سراسر کشور می باشد.

بهترین رستوران مشهد

رستوران خوب مشهد

 

شیشلیک اصل مشهد