آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی عطار

Pathology Laboratory Attar

آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی
عطار


خدمات ما

آزمایشات بیوشیمی

انجام آزمایشات روتین و تخصصی

آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی عطار

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز،

انجام آزمایشات روتین و تخصصی

نیشابور, خیابان امام خمینی – ابتدای خیابان عطار – ساختمان پزشکان فرشتگان – طبقه منفی یک

055143344143

با ما تماس بگیرید

هورمون شناسی

انجام آزمایشات روتین و تخصصی

آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی عطار

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز،

انجام آزمایشات روتین و تخصصی

نیشابور, خیابان امام خمینی – ابتدای خیابان عطار – ساختمان پزشکان فرشتگان – طبقه منفی یک

055143344143

با ما تماس بگیرید

هماتولوژی

انجام آزمایشات روتین و تخصصی

آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی عطار

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز،

انجام آزمایشات روتین و تخصصی

نیشابور, خیابان امام خمینی – ابتدای خیابان عطار – ساختمان پزشکان فرشتگان – طبقه منفی یک

055143344143

با ما تماس بگیرید

سرولوژی

انجام آزمایشات روتین و تخصصی

آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی عطار

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز،

انجام آزمایشات روتین و تخصصی

نیشابور, خیابان امام خمینی – ابتدای خیابان عطار – ساختمان پزشکان فرشتگان – طبقه منفی یک

055143344143

با ما تماس بگیرید

ایمونولوژی

انجام آزمایشات روتین و تخصصی

آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی عطار

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز،

انجام آزمایشات روتین و تخصصی

نیشابور, خیابان امام خمینی – ابتدای خیابان عطار – ساختمان پزشکان فرشتگان – طبقه منفی یک

055143344143

با ما تماس بگیرید

میکروب شناسی

انجام آزمایشات روتین و تخصصی

آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی عطار

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز،

انجام آزمایشات روتین و تخصصی

نیشابور, خیابان امام خمینی – ابتدای خیابان عطار – ساختمان پزشکان فرشتگان – طبقه منفی یک

055143344143

با ما تماس بگیرید

انگل شناسی

انجام آزمایشات روتین و تخصصی

آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی عطار

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز،

انجام آزمایشات روتین و تخصصی

نیشابور, خیابان امام خمینی – ابتدای خیابان عطار – ساختمان پزشکان فرشتگان – طبقه منفی یک

055143344143

با ما تماس بگیرید

قارچ شناسی

انجام آزمایشات روتین و تخصصی

آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی عطار

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز،

انجام آزمایشات روتین و تخصصی

نیشابور, خیابان امام خمینی – ابتدای خیابان عطار – ساختمان پزشکان فرشتگان – طبقه منفی یک

055143344143

با ما تماس بگیرید

پاتولوژی

انجام آزمایشات روتین و تخصصی

آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی عطار

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز،

انجام آزمایشات روتین و تخصصی

نیشابور, خیابان امام خمینی – ابتدای خیابان عطار – ساختمان پزشکان فرشتگان – طبقه منفی یک

055143344143

با ما تماس بگیرید

سیتولوژی

انجام آزمایشات روتین و تخصصی

آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی عطار

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز،

انجام آزمایشات روتین و تخصصی

نیشابور, خیابان امام خمینی – ابتدای خیابان عطار – ساختمان پزشکان فرشتگان – طبقه منفی یک

055143344143

با ما تماس بگیرید

پاپ اسمیر

انجام آزمایشات روتین و تخصصی

آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی عطار

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز،

انجام آزمایشات روتین و تخصصی

نیشابور, خیابان امام خمینی – ابتدای خیابان عطار – ساختمان پزشکان فرشتگان – طبقه منفی یک

055143344143

با ما تماس بگیرید

اسپرموگرام

انجام آزمایشات روتین و تخصصی

آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی عطار

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز،

انجام آزمایشات روتین و تخصصی

نیشابور, خیابان امام خمینی – ابتدای خیابان عطار – ساختمان پزشکان فرشتگان – طبقه منفی یک

055143344143

با ما تماس بگیرید

آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی عطار

انجام آزمایشات روتین و تخصصی

آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی عطار

انجام آزمایشات روتین و تخصصی
بیوشیمی، هورمون شناسی، هماتولوژی، سرولوژی، ایمونولوژی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، پاتولوژی، سیتولوژی، پاپ اسمیر و اسپرموگرام


درباره آزمایشگاه

انجام آزمایشات روتین و تخصصی

آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی عطار

تاییدیه‌های آزمایشگاه

آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی عطار با بیش از یک دهه فعالیت و برخورداری از متخصصین مجرب، آماده ارائه خدمات تشخیصی در بالاترین سطح کیفی می‌باشد.

لیست آزمایش‌ها

آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی عطار با بیش از یک دهه فعالیت و برخورداری از متخصصین مجرب، آماده ارائه خدمات تشخیصی در بالاترین سطح کیفی می‌باشد.

جوابدهی

آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی عطار با بیش از یک دهه فعالیت و برخورداری از متخصصین مجرب، آماده ارائه خدمات تشخیصی در بالاترین سطح کیفی می‌باشد.

آدرس : نیشابور, خیابان امام خمینی – ابتدای خیابان عطار – ساختمان پزشکان فرشتگان – طبقه منفی یک

تلفن : 055143344143

تلفن : 055143346144

Design By Optnod.com